Kde:
Rýmařov (SKI areál Flemmichova zahrada) 12. 5. 2019 parkování  prezence

Prezence:
Od 8:45 do 9:45 v lyžařské chatě,

Start:
U lyžařské chaty ve SKI areálu Flemmichovy zahrada od 10:00 – kategorie Jesenického šnečku od nejmladšíc
V 11:30 – start ostatních kategorií

Startovné:
150 Kč, kategorie Si, Sy, Kl, Ky - 50 Kč, Jesenický šneček zdarma v ceně startovného občerstvení v cíli.

Ceny:
Ceny pro první tři v kategorii.

Pořadatel:
SKI RD Rýmařov, SVČ Rýmařov, CK Stará Ves,

Kontakt na pořadatele:
Organizace: Tomáš Gerhard, mob. 604 278 540, tomin.g@seznam.cz

Kategorie

BENJAMÍNCI        ročník 2015 a mladší                         - 2x50m okruh
BENJAMÍNNKY    ročník 2015 a mladší                         - 2x50m okruh
PŘEDŽÁCI            ročník 2014 – 2012                            - 1x780m okruh
PŘEDŽÁČky         ročník 2014 – 2012                            - 1x780m okruh
MALÍ ŽÁČI             ročník 2011 – 2009                             - 1x1,5km okruh
MALÉ ŽÁČKY       ročník 2011 – 2009                             - 1x1,5km okruh
MLADŠÍ ŽÁCI       ročník 2008 -  2007                             - 2x1,5km okruh
MLADŠÍ ŽÁČKY   ročník 2008 -  2007                             - 2x1,5km okruh

SI - starší žáci 14 let a mladší (ročník 2005 a mladší))            - 2x5,7km okruh
SY - starší žákyně 14 let a mladší (ročník 2005 a mladší))     - 1x5,7km okruh
KI - kadeti 15-16 let (ročník 2004 - 2003 včetně)                    - 3x5,7km okruh
KY - kadetky 15-16 let (ročník 2004 - 2003 včetně)               - 2x5,7km okruh

ŽA - juniorky a ženy 17-39 (ročník 2002 - 1980 včetně)        - 3x5,7km okruh
ŽB - ženy 40 let a starší (ročník 1979 a starší)                      - 3x5,7km okruh
J - junioři 17-18 let (ročník 2002 - 2001 včetně)                     - 4x5,7km okruh
A - muži 19-29 let (ročník 2000 - 1990 včetně)                      - 4x5,7km okruh
B - muži 30-39 let (ročník 1989 - 1980 včetně)                      - 4x5,7km okruh
C - muži 40-49 let (ročník 1979 - 1970 včetně)                      - 4x5,7km okruh
D - muži 50-59 let (ročník 1969 – 1960 včetně)                     - 4x5,7km okruh
E - muži 60 let a starší (ročník 1959 a starší)                         - 4x5,7km okruh


Tratě.
Okruh 780m profil
Okruh 1500m profil
Okruh 5700m
profil

Jiné:
Použití elektrokol, popřípadě kol s podpůrným systémem pohonu  je zakázáno! Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodu zúčastnit! Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje svým podpisem na startovní listině.
Všechny zvou a těší se na vás pořadatelé.

Partneři závodu: