předregistrace online již byla uzavřena

Kde:
Rýmařov (SKI areál Flemmichova zahrada) 13. 5. 2018 parkování  prezence

Prezence:
Od 8:45 do 9:45 v lyžařské chatě,

Start:
U lyžařské chaty ve SKI areálu Flemmichovy zahrada od 10:00 – kategorie Jesenického šnečku od nejmladšíc
V 11:30 – start ostatních kategorií

Startovné:
150 Kč, kategorie H, G - 50 Kč, Jesenický šneček zdarma v ceně startovného občerstvení v cíli.

Ceny:
Ceny pro první tři v kategorii.

Pořadatel:
SVČ Rýmařov, CK Stará Ves, SKI RD Rýmařov

Kontakt na pořadatele:
Organizace: Tomáš Gerhard, mob. 604 278 540, tomin.g@seznam.cz
Technické zázemí, výsledky: Jakub Vala mob.: 737 751 283, grafika.svc@seznam.cz
Traťový ředitel:

Kategorie

BENJAMÍNCI        ročník 2014 a mladší    - 2x50m okruh
BENJAMÍNNKY    ročník 2014 a mladší    - 2x50m okruh
PŘEDŽÁCI            ročník 2013 – 2011      - 1x780m okruh
PŘEDŽÁČky         ročník 2013 – 2011    

  - 1x780m okruh
MALÍ ŽÁČI             ročník 2010 – 2008       - 1x1,5km okruh
MALÉ ŽÁČKY       ročník 2010 – 2008       - 1x1,5km okruh
MLADŠÍ ŽÁCI       ročník 2007 -  2006       - 2x1,5km okruh
MLADŠÍ ŽÁČKY   ročník 2007 -  2006       - 2x1,5km okruh

H   - žáci 15 let a mladší (ročník 2003 a mladší)            - 2x5,7km okruh
G   - žačky 15 let a mladší (ročník 2003 a mladší)         - 1x5,7km okruh
ŽA - ženy 16 let a starší (ročník 2002 – 1979 včetně)   - 3x5,7km okruh
ŽB - ženy 40 let a starší (ročník 1978 a starší)               - 3x5,7km okruh
M   - junioři 16-18 let (ročník 2002 - 2000 včetně)         - 4x5,7km okruh
A    - muži 19-30 let (ročník 1999 - 1989 včetně)            - 4x5,7km okruh
B   - muži 30-40 let (ročník 1988 - 1979 včetně)            - 4x5,7km okruh
C   - muži 40-50 let (ročník 1978 - 1969 včetně)            - 4x5,7km okruh
D   - muži 50-60 let (ročník 1968 – 1959 včetně)           - 4x5,7km okruh
E   - muži 60 let a starší (ročník 1958 a starší)               - 4x5,7km okruh


Tratě.
Okruh 780m profil
Okruh 1500m profil
Okruh 5700m
profil

Jiné:
Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodu zúčastnit! Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje svým podpisem na startovní listině.
Všechny zvou a těší se na vás pořadatelé.

Partneři závodu: